“Velkommen tilbage i skolen”


I dag vender rigtig mange børn og voksne tilbage i skolen, og mange af dem ser tilbage på denne anden nedlukning med stor overvældelse, ikke bare pga. børnenes afsavn, men også pga. de voksnes bekymring, dobbeltarbejde og afmagt.


I den forbindelse vil jeg gerne sende en tanke til alle de familier som har et eller flere børn som ikke bare har været hjemme siden før jul -


..men i flere måneder eller år.


Det er børn som af den ene eller den anden grund ikke har passet ind i et alment skoletilbud. De venter måske på en PPV eller en udredning, og/eller de har måttet ventet så længe at deres relation til klassen og skolen er blevet ødelagt. De er måske blevet udredt, men det er gået for hurtigt eller for langsomt og dermed misforstået, eller det er blevet syltet. De mange glemte børn og familier har under corona lagt ører til en debat om de alment tilpassede, coronalukkede børns "læringstab" og manglende socialisering.


I mange af de glemte børns og families ører skurrer det, når der nu beskrives HVOR skadeligt det er for de almene børns udvikling, at de nu mangler først tre, dernæst to måneders skolegang, med en periode af reduceret og forandret skema ind i mellem.


Børnene og familierne som længe før corona har levet, og stadig lever med flere ÅRS mistænkeliggørelse, misforståelse, afsavn, manglende socialisering, bekymring, og afmagt, kan ikke forstå hvorfor der ikke tales mere og højere om hvorfor deres udvikling ikke vægtes højere, både før og efter corona. Der er MANGE børn som ikke starter i skole i dag, og som ingen udsigt har til det. Hvis systemets løsning på de almene børns såkaldte "læringstab" bliver en endnu større målgruppeindsnævring og testning af børnene i de almene skoletilbud, så vil der komme rigtig mange flere permanent skolesøgende børn. Men fra nu af vil corona få skylden.


Hvem skal have skylden for alle de børn og familier der blev syltet inden?


Rigtig glædelig 8. februar til alle de børn og familier der - stadig - sidder hjemme og venter. <3